08/12/2022

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП

2. Техническа спецификация 3. Документация 4. Техническо предложение 5. Ценово предложение 6. Проект на договор Удължаване на срока Протокол от заседание на комисията от 19.11.2019 г. Протокол от заседание на комисията от 25.11.2019 г. Протокол от заседание на комисията от 04.12.2019 г. Договор ОП 1 Договор ОП 2 Договор ОП 3 Договор ОП 4 Договор ОП […]