25/07/2024

СЪБИТИЯ

БЮДЖЕТ – 2024 Г.

________________________________________________________________________________________________________________________

БЮДЖЕТ – 2023 Г.

________________________________________________________________________________________________________________________

БЮДЖЕТ – 2022 Г.

________________________________________________________________________________________________________________________

Етичен кодекс

________________________________________________________________________________________________________________________

Правила за превенция на тормоза и насилието

________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

_______________________________________________________________________________________________________________________

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Мерки и правила COVID-19 на ЦСОП „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

________________________________________________________________________________________________________________________

В ЦСОП „Васил Левски“ въвеждат средства за  допълваща и  алтернативна  комуникация

http://infomreja.bg/v-goce-delchev-pomagat-na-deca-s-dvigatelni-i-govorni-uvrejdaniq-74587.html

________________________________________________________________________________________________________________________

Центърът за специална образователна подкрепа в Гоце Делчев с иновативен софтуерен продукт

http://infomreja.bg/centyryt-za-specialna-obrazovatelna-podkrepa-v-goce-delchev-s-inovativen-softueren-produkt-61662.html

________________________________________________________________________________________________________________________