2. Техническа спецификация 3. Документация 4. Техническо предложение 5. Ценово предложение 6. Проект на договор Удължаване на срока Протокол от заседание на комисията от 19.11.2019 г. Протокол от заседание на комисията от 25.11.2019 г. Протокол от заседание на комисията от 04.12.2019 г. Договор ОП 1 Договор ОП 2 Договор ОП 3 Договор ОП 4 Договор ОП […]